Rick Owens

“Men yaratilayotgan narsalarga kiyilgan va to’zg’iganlik ko’rinishni beraman” – Rik Saturnayno Ouens.