MARINA RINALDI

Brend falsafasi “har bir Donna tabiatan Bella hisoblanadi” degan ishonchga asoslangan.