Ganni

“Faoliyatimizni boshlaganimizda, biz o’zimiz kiyishni istamagan narsalarni yaratmasligimiz lozim deb o`zimizga uqtirardik”.